Biografi

Ulf Birger Erlingsson föddes i Knislinge, Kristianstads län, den 7 maj 1960 som den näst äldste av fyra svårbemästrade småttingar. Som liten glytt lyssnade han gärna på farfar Knut Attarparns berättelser från resor över hela världen som sjöman, valfångare, taxiförare i Los Angeles, eller då han besökte Ukraina mitt under pågående Holodomor 1932 och sedan fick maten förgiftad under en bankett i Kreml med själve Stalin närvarande. Eller så lyssnade han på morfar Karls berättelser från Bobrikovs tid i Storfurstendömet Finland, som när hans klasskamrat Blomkvist var på vippen att bli sänd till Sibirien, eller när han vid 13 års ålder under den första ryska revolutionen stod ensam hemma med bara en Borchardt C93 och en mobb av Trotskijs hejdukar höll på att hugga sig igenom ytterdörrarna med yxa.

När Erlingsson själv fyllt 13 var han med att starta Knislinge Fältbiologer, och något år senare började han som sportdykare utforska undervattensvärlden. Vid 15 års ålder liftade han flera gånger till Italien, Frankrike och Spanien för att vidga horisonterna, och jobbade bland annat med vinplocking på ett Chateau utanför Bordeaux.

Efter naturvetenskapligt gymnasium i Kristianstad började Erlingsson studera geovetenskap i Lund i januari 1980, med inriktning naturgeografi. Han tillbringade två somrar på den glaciologiska stationen i Tarfala. En dag, efter att ha sett till några instrument under isfallsglaciären (bokstavligen i smältvattnet under isen) bestämde han sig för att tropiska stränder nog vore ett trevligare studieobjekt än jöklar. Efter ett avbrott i studierna för vapenfri tjänst som fåraherde i Borgs By på Öland kom Erlingsson till Uppsala som forskarstuderande år 1984.

Doktorsavhandlingen på Uppsala Universitet handlade om kustprocesser utanför Österlen. För sitt avhandlingsarbete behövde Erlingsson ett instrument som kunde registrera när sanden rörde sig på havsbottnen, och för det syftet uppfann han instrumentet SediMeter™.

Erlingssons handledare på den Naturgeografiska Institutionen, professor John O Norrman, tog honom med som medhjälpare på forskningsexpeditioner till Egypten, Island, Bahamas och Brittiska Västindien. Som förste forskningsingenjör var han ansvarig för en forskningsbåt och utrustning som han även kom att använda i Costa Rica, under professor Åke Sundborg.

Efter disputationen år 1990, med avhandlingen ”Geographical Developments of the Bottoms off Österlen, southernmost Sweden”, fick Erlingsson ett tvåårigt post-doc vilket han tillbringade i Köpenhamn. Han utvecklade då hypotesen om ”Captured Ice Shelf”. I några år jobbade han på Baltic University Programme i Uppsala med universitetssamarbete runt Östersjön. Han hjälpte ett antal universitet i Baltikum att modernisera sina geografiavdelningar, och gjorde en del undervisningsinslag på engelska om miljö, då BU:s huvudsakliga verksamhet var att göra gemensamma satellitsända kurser över det som tills nyligen varit järnridån. I mitten på 1990-talet gick han in som delägare i konsultfirman AB Hydroconsult, och arbetade med projekt bland annat i Honduras, Nicaragua, Guatemala, men framför allt med spillövervakning vid bygget av Öresundsbron.

Efter att ha gift sig och fått en son flyttade Erlingsson år 2002 till Miami, Florida. Han passade på att ge ut en bok, ”Atlantis from a Geographer’s Perspective — Mapping the Fairy Land” år 2004, och forska vidare om glaciologi, innan han återgick till att utveckla instrumentet SediMeter™. År 2006 grundade han firman Lindorm, Inc., och började tillverka sedimetrar i USA. Under denna tid var Erlingsson också voluntär i ett par presidentvalskampanjer, för Kucinich år 2004 (vars huvudbudskap var att stoppa kriget i Irak och införa allmän sjukvård), samt för Obama år 2008 (ingen ytterligare presentation lär vara nödvändig).

Den 28 juni år 2009 kom en politisk vändpunkt, då Honduras Högsta Domstol beordrade presidenten häktad då han öppet bröt mot ett direkt förbud av HD att hålla en folkomröstning om grundlagen. Ulf Erlingsson blev först med att publicera den hemligstämplade häktningsorder på president Manuel Zelaya. Under de följande månaderna följde han nära vad som hände i Honduras och det spel som ägde rum i maktkampen om landet, vilket har en strategisk position mellan Syd- till Nordamerika. Det faktum att den venezolanske presidenten Hugo Chávez var inblandad med active measures i Honduras till stöd för Zelaya fick Erlingsson att titta närmare på situationen i Venezuela. Detta ledde honom till slutsatsen att Venezuela var en demokrati som hade urartat till en auktoritär regim där folkviljan inte respekterades, trots att val hölls regelbundet.

Medan Erlingsson fortsatte utveckla, tillverka och sälja vetenskapliga mätinstrument, hjälpte han samtidigt de demokratiska krafterna i Venezuela att genom icke-våld försöka återvinna folkstyret i landet. Med metoden deltagande observation sökte han utröna hur mycket makt ett folk faktiskt har att befria sig från en diktator. Denna fråga hade han grunnat på sedan barnsben, enär hans grannar i Knislinge hade flytt från Nazityskland. Han blev vittne till hur Venezuela gick från att vara ett rikt land till ett land där folk svalt ihjäl i tusentals, allt på grund av regimens medvetna politik att förtrycka den demokratiska oppositionen.

När Donald Trump ställde upp i presidentvalen i USA tyckte Erlingsson sig känna igen metoden att bedriva valkampanj från Nicolás Maduro i Venezuela. Eftersom denne hade vunnit trots en mycket okonventionell valkampanj, förutsåg Erlingsson att även Trump skulle vinna, en fruktan som visade sig befogad. När kongressen hade ställt Trump inför riksrätt, men senaten frikände honom, tog Erlingsson i januari 2020 beslutet att lämna USA av fruktan för att demokratin var i allvarlig fara.

Flytten från Miami Beach till Markaryd blev försvårad av att en pandemi utbröt, men på själva sin sextioårsdag lyckades Ulf Erlingsson — nu frånskild — återvända till Sverige och den bondgård i Altaböke som han hade ärvt av sin far, Erling Nilsson.