Aktivism

I många år har jag kämpat för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i olika länder, bekämpat knarkkarteller och hjälpt flyktingar. Alltid för egna pengar och på egen tid. Jag har lärt mycket genom åren, och detta har lett mig till att börja prata offentligt (något som jag egentligen avskyr), för det krävs ändringar på allra högsta nivå för att försvara demokratin i världen. Det vi ser på nyheterna — krig, blodiga protester, flyktingkatastrofer — det är ofta direkta resultat av angrepp på demokratin. Vi demokrater får inte vara naiva, vi måste aktivt försvara vår fria värld, just som demokratins fiender aktivt angriper den.

Jag står i det politiska mittfältet, för individuell frihet, fred, folkstyre, självbestämmande, rättssäkerhet. Staten är naturligtvis till för människorna, inte tvärtom.

Som vetenskapsman (naturgeograf som bland annat sysslat med naturkatastrofer och klimatförändringar) är jag självklart för att basera beslut på fakta och logik, och hållbar utveckling i harmoni med naturen.

Som nybliven ”småbrukare” är jag för att hela landet skall leva. Under min vapenfria tjänst var jag fåraherde på Öland, och när jag nu själv funderar på att skaffa får så är jag orolig för vargarnas utbredning. Som jakträttsinnehavare och sportskytt är jag också mån om villkoren för jägare och andra vapenägare. Vapenlagarna angår också rikets säkerhet.

Som egenföretagare är jag naturligtvis mån om goda villkor för entreprenörskap, något som jag har erfarenhet av både från Sverige och från Florida.

Under 2023 blev jag känd därför att gerillan ELN i Colombia kidnappade mig och förde mig till Venezuela. Jag var där som youtuber och kidnappningen blev därför en del av rapporteringen på min YouTube playlist The Devil’s Dream.

Du är välkommen att registrera dig om du vill stödja mig. Du får också gärna svara på min enkät.