Suveränitet

Sverige liksom andra länder skall vara självständigt. Det är ett nödvändigt villkor för folkets självbestämmande. Folkstyre förutsätter självständighet. Demokrati och suveränitet går hand i hand.

Samtidigt får inte suveräniteten användas som skydd av kriminella regimer som förtrycker sin befolkning. En diktatur som begår brott mot mänskligheten skall inte kunna hänvisa till suveräniteten för att slippa inblandning utifrån.