Rättsskipning

Rättvisa är omöjlig utan rättssäkerhet, och principen att alla är lika inför lagen. Det betyder att den skyldige skall dömas, att den oskyldige skall frias, att statsförvaltningen skall kunna tvingas av domstol att göra det rätta, och att allt detta skall gå rimligt snabbt. Försenad rättvisa är förnekad rättvisa.

Det betyder också att lagen skall följas. Det är Riksdagen som skipar lag; inte regeringen, inte förvaltningen, inte domstolarna, utan Riksdagen.

För att kunna klara sin lagstiftande och övervakande roll måste Riksdagen ha tillräckligt med resurser. I Sverige får partierna år 2021 en summa av 324 704 kronor per riksdagsledamot. Som jämförelse får varje senator i USA $482,958 (drygt 4 miljoner kronor) bara för legislativ hjälp. Utöver detta får de mellan 2 och 5 miljoner dollar för administrativa kostnader. Detta är per person, per år. Varje medlem i representanthuset får $944,671 (ca 7,9 miljoner kronor) för löner till max 18 personer, plus kontorskostnader för dessa.

I Sveriges riksdag hanteras dessa saker mera kollektivt, men det står bortom varje tvivel att Riksdagen inte har de resurser den behöver, och den enda som kan ändra på det är Riksdagen själv. Det behövs riksdagsmän och -kvinnor med nog stake för att göra det som måste göras, damn the torpedoes.