Frihet

Liberalismens värderingar är grundläggande för alla moderna demokratier. Vi föds som fria människor, och som fria människor har vi rätt att leva. Staten är till för oss, inte tvärtom. Ingen ideologi, vare sig politisk eller religiös, står över individens frihet. Vi har rätt att stifta våra egna lagar enligt demokratins spelregler, och inga andra regelsystem kan påtvingas oss. Frihet betyder för mig mänskliga rättigheter, och jag har lång erfarenhet av att slåss för mänskliga rättigheter i flera länder.

Folkrätten ger människor rätt att resa sig och göra uppror med våld mot tyranniska regimer, så länge våldet bara riktas mot regimen och dess försvarare vill säga. Som Biskop Thomas skrev: ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring.”

Kampen mot diktaturen kan ta sig olika former. Jag har själv sedan år 2010 studerat ickevåldsmetoden i Venezuela medelst ”deltagande observation” (motståndsrörelsen i Venezuela använde internet för möten långt före corona). Däremot har jag officiellt aldrig kommit närmre Venezuela än till gränsbommen, eftersom jag sedan länge har blivit utpekad på nationell TV av knarkkartellens ledare, fd presidenten Diosdado Cabello.

Ickevåldsmetoden baseras på antagandet att det finns ett samvete i landet, och på att det går att få landets ekonomi på knän genom ickevåldsmetoder, samt på att detta kan få diktaturens stödpelare att ge vika. Detta har inte hänt i Venezuela, något som jag har studerat, och därvid gått så långt som till att bedriva min egen underrättelseverksamhet.

Inte ens när regimen lät motståndarna svälta ihjäl föll den, precis som Stalins regim inte föll när den lät miljoner ukrainare svälta ihjäl. Men till skillnad från ukrainarna så emigrerade miljoner venezolaner, gående till fots, ofta utan skor, över Andernas bergspass. Och överlevde för att kämpa för sitt land en annan dag.

Vi i omvärlden måste naturligtvis hjälpa dessa flyktingar, det är vår mänskliga skyldighet. Detta sagt, så är den bästa hjälpen att hjälpa dem återvinna frihet och demokrati i deras eget land. Attackerna mot demokratin är inte slumpartad, det beror inte på sociala problem inne i det ena eller andra landet, utan det finns en internationell organiserad brottslighet bakom som utför systematiska attacker — som medvetet utnyttjar de sociala problemen i respektive land för att söndra och härska.

För att rädda vår demokrati, och hjälpa andra folk så att vi slipper få dem hit som flyktingar, så måste vi vara organiserade och systematiska i vårt försvar och vår kamp mot denna internationella organiserade brottslighet. Av detta skäl går jag inte in på detaljer här, utan lovar bara att detta kommer att bli mitt huvudsakliga fokus om jag har äran att bli vald.