Fred

Fred för landet, och frid för individen, är viktiga mål för politiken. Fred betyder mer än frånvaron av krig, det betyder goda förbindelser på det kulturella, sociala och handelsmässiga planet. Frid betyder avsaknad av konflikter i vardagen, inklusive på sociala media.

Samtidigt får inte önskan om fred stå över de grundläggande kraven om frihet och rätt. Fred utan rättvisa är slaveri.