Miljö

Klimat är ett modeord nu, men jag håller fast vid att kalla detta ämne för miljö, för klimatet är inget annat än vädermiljön. Vi geovetare studerar klimatets utveckling i tidsperspektiv av tusentals och miljontals år. Själv har jag publicerat peer-reviewed artiklar om de senaste tjugo tusen åren. Det brukar sägas om vädret på Island att det enda som är säkert är att det växlar, och detsamma kan sägas om klimatet de senaste miljoner åren.

Vi lever under en istidsålder, en tidsålder då istider kommer och går med ett intervall av ungefär hundra tusen år; nittio tusen år istid, och tiotusen år mellanistid. Just nu står vi på randen av att inleda en ny istid. Emellertid har utsläppen av växthusgaser troligen lett till en sådan värmeökning på planeten, att istiden möjligen blivit försenad. Den exakta orsaken och det precisa händelseförloppet då en mellanistid övergår i en istid är inte klarlagt av forskningen, så därför kan vi inte veta helt säkert vilken effekt på istiden som utsläppen av växthusgaser har.

Det vi däremot kan veta är att våra resurser på jorden är begränsade. Den olja vi bränner har bildats under det geologiska förflutna, och vi förbrukar petroleumreserverna långt snabbare än de nybildas. För att vi skall nå målet om hållbar utveckling måste vi anpassa vår förbrukning av råvaror och energi till den takt i vilken de kan nyskapas, eller motsvarande. Om vi sänker uttaget av olja för att spara på resursen, så minskar vi samtidigt utsläppen av CO2, automatiskt. Min åsikt är därför att vi bör fokusera på hållbarhet.

Detsamma gäller om föroreningar av naturen. Många föroreningar bryts ner med tiden, och det går därför att tänka sig att en viss låg utsläppstakt av dessa är långsiktigt hållbart. Den poäng jag vill göra är att vi bör låta politiken styras av vad som är långsiktigt hållbart och undvika svartvita lösningar, undvika att låta oss ryckas med av tidens mode. För 130 år sedan var det rädsla för en ny istid, för 50 år sedan var det överbefolkning, nu är det rädsla för global uppvärmning.

Vi som har varit med ett tag vet att styra skutan med en lugn hand, det är vad som behövs. Ingen hysteri, inga onödiga förbud, inga kontraproduktiva punktskatter, utan lugna långsiktiga styråtgärder.