Migration

Människor skall vara fria. Stater existerar bara som en praktiskt administrativ uppdelning, men gränser får inte användas till att stänga inne människor. Folk förälskar sig, skaffar barn, och om de två turturduvorna är från olika länder skall vem som helst av dem självklart ha rätt att flytta till den andres land. Jag talar av egen erfarenhet här, för jag har själv varit invandrare av denna anledning (i USA).

Det är en mänsklig rättighet att gifta sig med vem man vill, och att gifta sig betyder att också få bo tillsammans. Det är därför varje svensk medborgares rättighet att få ta sin utländske äkta maka eller make till Sverige. Ännu mera självklart är det om paret har barn som ju då också är svenska medborgare. Naturligtvis skall alla ansökningar behandlas snabbt, men då barn behöver sina föräldrar bör det beviljas inom dagar eller veckor, inte månader eller år som nu. Alla krav på bostadsstandard måste tas bort då det handlar om dessa mänskliga rättigheter. Vidare anser jag att sådana ansökningar skall kunna göras inifrån Sverige, utan att tvinga utlänningen att åka tillbaka till sitt hemland. Dessutom bör det vara som i USA att det är medborgaren som söker tillstånd att ta hit sin familjemedlem, för som medborgare har personen mänskliga rättigheter (nu är det utlänningen som måste söka tillstånd att ”på nåder” flytta till Sverige). Det följer att mitt förslag bara gäller svenska medborgare, inte utlänningar bosatta i Sverige även om de har permanent uppehållstillstånd.

När det gäller arbetskraft så bör sådan migration tillåtas i den mån det är i landets intresse. Det betyder spetskompetens, eller arbetskraft som det råder akut brist på.

När det så gäller flyktingar som tvingats fly för att rädda livet eller därför att deras mänskliga rättigheter var allvarligt hotade i hemlandet så skall de självklart få asyl så länge situationen kvarstår. Dock anser jag att de inte skall ha bättre ekonomiska förhållanden än svenskar, vilket jag själv har sett exempel på. Låt dem låna pengar istället för att få bidrag, men gör lånet så att det efterskänks efter en viss tid om de ännu inte kunnat betala av det. Det är bättre att låta människor känna att de gör rätt för sig. Det mår alla bättre av.

Det viktigaste är emellertid att vi gör något åt roten av problemet, och inte bara symptomen. Vi måste arbeta för en värld där inte kriminella nätverk kan ta över länder och förstöra för folket. Folk flyr inte från sitt land för att Sverige är så bra, utan därför att de bara inte kan stanna. Låt oss hjälpa dem få frihet och demokrati hemma. Utrikespolitiken är synnerligen viktig för Sveriges fred, frihet, demokrati, och välstånd.