Byråkrati

I Sverige finns en stark separation mellan regeringen och de statliga verken. Det betyder att en minister som är ansvarig för ett verksamhetsområde inte har full makt att påverka. Samtidigt har verket eller myndigheten stor möjlighet att agera på egen hand, utan reell parlamentarisk översyn. Detta är dåligt förenligt med demokratiska principer. Det kan leda till byråkrati, alltså ämbetsmannavälde som står utanför folkets kontroll.

För att råda bot på detta avser jag arbeta för flera förbättringar i den svenska administrationen och demokratin. Verken måste vara fullt ansvariga inför riksdagen. Riksdagen måste ge sig själv tillräckliga resurser för att övervaka. Denna kontroll är de folkvaldas ansvar, och riksdagsmännen måste ta sitt ansvar.

Vidare måste ledande tjänstemän kunna hållas ansvariga inför folket. Även om det är rimligt att regeringen tillsätter dem, så måste folket kunna avsätta dem. Detta kan göras genom att personer i ansvarig ställning, till exempel generaldirektörer och domare i de högsta instanserna, blir föremål för avsättning genom omröstning i samband med allmänna val. I praktiken skulle en lista kunna göras liknande listor för personval, där personerna och deras nuvarande position listas jämte en ruta där väljaren kan markera om han eller hon tycker att denne person bör avsättas. Om tillräckligt många röstat för att en viss person skall avsättas skall denne entledigas och förbjudas att erbjudas en tjänst betalad av skattemedel under låt säga 10 år. Arbetslöshetsersättning skall givetvis erbjudas, men nya avtal skall skrivas så att en eventuell fallskärm förverkas om folket avskedar befattningshavaren ifråga. Detta kan kallas ostracism, även om landsförvisning inte ingår.