Brottsbekämpning

Organiserad brottslighet börjar som gäng och växer till internationella nätverk som styr länder. Därför måste det demokratiska samhället ta detta på allvar och stämma i bäcken. Kriminaliteten grundas typiskt på knarklangning. Den som köper knark är samtidigt ett offer och den som ekonomiskt försörjer hela denna brottslighet. Knarkkarteller är internationellt sett ansvariga för brott upp till och inklusive brott mot mänskligheten. Den som har möjlighet att ingripa mot ett brott mot mänskligheten men inte gör det, är medskyldig enligt gällande lag. Man kan därför argumentera att användare av vissa droger, och då vill jag speciellt nämna kokain, är medskyldiga till brott mot mänskligheten.

Med detta inledande stycke vill jag sätta fingret på dels att man måste vara beredd att förutse slutresultatet och agera för att stoppa början; dels att den svenska hanteringen av brottslingar måste anpassas efter verkligheten.

Lagen och domstolarna måste vara anpassade efter det förhållande att organiserad brottslighet opererar efter en totalt annorlunda uppsättning regler och normer än majoritetssamhället. De utgör en inre fiende till staten, och gäng måste beaktas inte bara som enskilda brottslingar som känner varandra, utan som statens fiender.

Efter många år av studier av organiserad internationell brottslighet i Latinamerika har jag en viss insikt i hur de agerar. Jag har talat med personer som stått nära knarkkungar. De har berättat hur de agerar, på vilka grunder de beordrar någon mördad, och hur morden exekveras för att inte väcka misstanke. Likaså har de talat om omfattningen av verksamheten, och det står helt klart att västvärldens länder bara lyckas stoppa en droppe i havet av knarksmuggling. Värdet av en enda kartells verksamhet är större än bruttonationalprodukten av många länder som de verkar i. De utgör ett existentiellt hot mot frihet och demokrati. Knarkkungar dras naturligt till makt, och därför blir de gärna politiker, och om de lyckas så undermineras samhället. Demokratier är inte så starka som många tror. Det krävs att folket är engagerat och vaket mot hotet.