Frågor

Efter att ha skrivit om de grundläggande politiska målen går jag nu över till den dagspolitiska dagordningen och konkreta politiska frågor. Först ut är sidor om miljö och klimat, samt om vapen och rikets säkerhet.