Folkstyre

Demokratin har uråldriga anor i Sverige, och det är så mycket mer än allmänna val till riksdag och kommuner. Grunden för demokratin är det offentliga samtalet, och det är nödvändigt att vi upprätthåller en god ton med sakliga och relevanta argument, där alla sakägare har lika rätt att yttra sig så länge de respekterar spelreglerna. I slutet av debatten kommer en omröstning eller ett val, men vilken sida som än vinner har på sitt ansvar att också respektera minoritetens rättigheter. Majoritetens diktatur är inte demokrati.

Liksom under 1930-talet i Europa står demokratin nu under attack i många länder. Jag har själv utfört ”deltagande observation” av denna kamp i främst Honduras och Venezuela men även i flera andra länder i Latinamerika, och nu senast i USA där jag bodde. Sedan jag var liten hade jag undrat varför inte tyskarna kastade ut Hitler, och nu vet jag. Nu har jag sett det med egna ögon i flera länder, med olika dynamik och olika utgång.

Vi i Sverige är inte immuna mot detta hot, men Sverige är inte en diktatur och skall aldrig så bli medans jag har något att säga till om.