En tryggare värld

Under arton år bodde Ulf Erlingsson i Miami, Florida, en multikulturell stad med spanska som det vanligaste språket. Efter att ha varit engagerad i ett par presidentvalskampanjer i USA flyttades hans uppmärksamhet år 2009 över till den erosion av demokratin som äger rum i Latinamerika. Han tog initiativ till att bilda Operación Libertad Venezuela år 2011, och fördjupade sig allt mer i problematiken om demokratins förvandling till diktatur genom angrepp inifrån, från de som har makten. År 2016 kom detta problem till USA genom Donald Trump. Samtidigt blev situationen i Venezuela akut genom att regimen medvetet svalt befolkningen för att tvinga den till underkastelse.

År 2019 aktiverade Ulf Erlingsson den organisation han skapat, Fuerza de Paz Venezuela, för att hjälpa till med humanitär hjälp på gränsen mellan Venezuela och Colombia. Under loppet av ett antal månader hjälpte voluntärer till med att förse tusentals flyktingar med mat och råd. Miljoner venezolaner har nu emigrerat över den gränsen till fots, över Andernas bergspass. Under den aktionen myntade Erlingsson en slogan som låter som ”delikat soppa” på spanska: SoPaDeLiJu, en förkortning av soberanía (självständighet), paz (fred), democracia (folkstyre), libertad (frihet), och justicia (rätt). Dessa fem grundläggande värderingar är ledstjärnan.

År 2020 flyttade Dr Erlingsson tillbaka till Sverige för att använda sina erfarenheter för att kämpa vidare för demokrati i världen från en annan plattform. De flyktingströmmar som utgått från Venezuela och Syrien har övergått omvärldens förmåga att hantera. Detta handlar inte om ett bättre omhändertagande av flyktingar; detta handlar om att förbättra världssamfundet så att dessa gigantiska flyktingströmmar, skapade av ländernas inrikespolitik, aldrig mer skall behöva uppstå på jorden. Om någon kommer din dörr och begär hjälp så hjälper du självklart honom, men den bästa hjälpen är att arbeta politiskt så att han aldrig kommer i den situationen att behöva be dig om hjälp.

Ulf Erlingsson har börjat undersöka möjligheterna att arbeta politiskt på riksnivå i Sverige, och om du vill hjälpa till så kan du visa ditt intresse genom att registrera dig på denna sida och eventuellt gå med i en grupp av likasinnade (på geografisk- eller intressebasis). Voluntärer som du är nyckeln för att kunna förändra världen.