Global Change från en geografs perspektiv: 40000 år av omvälvning

Som naturgeograf har jag forskat i hur geografin ändras genom tiderna. Omkring år 2005 skrev jag detta pek i vilket jag försökte systematisera för mig själv och förstå vad som orsakar de stora naturliga klimatvariationerna. Vi vet ännu inte exakt varför istider börjar och slutar. En del av detta har senare publicerats, men fortfarande återstår det mycket forskning att göra.

Figur 1-11. Temperatur i mars månad i Norska Havet och Grönlandshavet. Det är denna gren av Golfströmmen, och inget annat, som hindrar Europa och världen från att gå in i en ny istid.

Global Change från en geografs perspektiv: 40000 år av omvälvning.” Ulf Erlingsson, 2005.