Global Change från en geografs perspektiv: 40000 år av omvälvning

Som naturgeograf har jag forskat i hur geografin ändras genom tiderna. Omkring år 2005 skrev jag detta pek i vilket jag försökte systematisera för mig själv och förstå vad som orsakar de stora naturliga klimatvariationerna. Vi vet ännu inte exakt varför istider börjar och slutar. En del av detta har senare publicerats, men fortfarande återstår det mycket forskning att göra.

Figur 1-11. Temperatur i mars månad i Norska Havet och Grönlandshavet. Det är denna gren av Golfströmmen, och inget annat, som hindrar Europa och världen från att gå in i en ny istid.

Global Change från en geografs perspektiv: 40000 år av omvälvning.” Ulf Erlingsson, 2005.

Frihet, självbestämmande, rättssäkerhet, fred och folkstyre

Vi människor står ständigt inför nya utmaningar, och då är det viktigt att vi inte tappar kontakten med det som är det viktigaste för att förvalta vårt arv från våra fäder. Sin frihet är det största ting som en människa har. Folkets självbestämmande är värd att försvara för det är en rikedom som det är oerhört dyrbart att återerövra. Rättssäkerheten är avgörande för att inte dessa värden skall undergrävas. Freden ger oss möjlighet att få välstånd. Folkstyret är det som försäkrar oss om att vi kan förvalta detta och föra det vidare till nästa generation.

Individuell frihet betyder att man själv kan bestämma vad man vill göra med sitt liv: om man vill in i ekorrhjulet eller om man vill leva under en tuva i skogen; om man vill resa, arbeta eller studera; om man vill stanna hemma med barn eller utnyttja barnomsorg. Naturligtvis är man också själv ansvarig för sina beslut, så vill man inte jobba så hårt skall man heller inte förvänta att tjäna så mycket.

Självbestämmande betyder att besluten om ett geografiskt område tas av invånarna i området. Om de vill gå i allians med andra områden så är det deras rätt, men de kan aldrig ge upp sin rätt att åter träda ur en sådan allians. Sveriges gränser har varierat genom tiderna och kan komma att ändras igen. Folket har den yttersta makten över politiken.

Rättssäkerhet inbegriper folkrätt, mänskliga rättigheter, allemansrätten, nödrätten, att kunna få rätt mot det allmänna, förutom straffrätt och civilrätt. Man måste ha rätt att dömas av sina likar, av vanliga människor som arbetar och studerar och tar hand om barn och lever livet, inte av en speciell klass av människor som alltid sitter till doms över andra.

Fred betyder trygghet, säkerhet, låg risk, och det ger förutsättningar för välstånd, men fred utan frihet och självbestämmande vore slaveri. Ett starkt försvar mot inre och yttre fiender är nödvändigt för att uppnå fred och frihet.

Folkstyret, demokratin, är en metod för att diskutera, debattera, välja och ta beslut. Processen kan alltid utvecklas i takt med teknologin, men det är avgörande att vi skyddar den från att bli korrumperad av otillbörligt inflytande.

Dessa är hörnstenar för att styra ett land, som jag ser det. Dessa är mina rättesnören oavsett vilket land jag ger råd till.